top of page

Prieš vakar. Išnarplioti 

Istorinė stiklo dizaino kolekcija

 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus
(V. Putviskio g. 55, Kaunas)
2017 10 05 – 2017 11 03

 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje eksponuojama viena iš tarptautinio stiklo meno festivalio "Vitrum Balticum VII" parodų - pramoninio ir studijinio stiklo dizaino istorinė kolekcija "Prieš vakar. Išnarplioti" (kuratorės Valda Verikaitė, Raimonda Kogelytė). Šį kartą festivalyje "Vitrum Balticum VII" siekta atskleisti ne tik šiuolaikines stiklo tendencijas, bet ir priminti stiklo meno praeities reiškinius, tad A. Žmuidzinavičiaus muziejuje surengta paroda kaip tik ir atspindi sovietinio laikotarpio funkcionalaus stiklo kūrimo ir meninės specifikos etapą Lietuvoje. Beveik visi čia rodomi stiklo pavyzdžiai (servizai, vazos, dekoratyviniai akcentai) yra susieti su stiklo meno plėtote Kaune: stiklo darbai įgyvendinti Kauno "Aleksoto" stiklo fabrike, juos kūrė Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikumo (dabar - Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas) mokiniai ir Vilniaus dailės instituto (dabar - Vilniaus dailės akademija) Kauno fakulteto stiklo specialybės studentai. Šiose mokyklose išlikę, fonduose saugomi originalūs kūriniai bei projektai ir demonstruojami parodoje. Taip pat savo darbus, įgyvendintus jau po studijų baigimo, parodai paskolino įvairūs nūdien žinomi stiklo dailininkai. Vis dėlto rengiant parodą nepavyko pilnai atskleisti kai kurių stiklo darbų autorystės, todėl jų sąsajas su pagaminimo vieta ir dailininkų pavardes tikimės "išnarplioti" ateityje.

            Stiklo kūrinius ekspozicijoje siekta pateikti įtaigiau, organiškiau su interjeru. Dėl šios priežasties funkcionalių indų eksponavimui čia pasitelkti sovietinio laikotarpio baldai iš Dainiaus Lanausko kolekcijos ir taip sukurta savotiška to laikmečio gyvenamoji aplinka. Parodos istorinis kontekstas labiausiai apima XX a. aštuntąjį - devintąjį dešimtmečius.         

            Aptariamąjį periodą užsienyje galima vadinti masinio pramoninio dizaino įsitvirtinimo etapu, nes tuo metu ypač reikšminga tapo pramonės dizainerių, suformavusių ir išplėtojusių įvairių šalių fabrikų stiklo gaminių įvaizdį, veikla. Sovietiniuose kraštuose, kuriems priklausė ir Lietuva, dėmesys dizainui šiuo laikotarpiu taip pat išaugo: įvairios dekoratyvinės dailės sritys pradėtos vertinti, įžvelgiant jų specifinius bruožus, pabrėžiant vaizduojamosios ir taikomosios dailės skirtumus, atspindint šiuolaikiškesnį, organiškesnį dirbinių pavidalą, ir netgi prisimenant regioninius daikto formos ieškojimus.

            Šiame etape išplėtotas su funkcionalumu, meno pritaikomumu gyvenimui susietas judėjimas “Dailę – buičiai”. Jis paskatino visuotinį daiktinės aplinkos posūkį vyraujančio XX a. stiliaus - funkcionalizmo link. Ši estetika pasireiškė visose taikomojo meno srityse. Todėl tarp parodoje savotiškais postamentais stiklo dirbiniams tapusių baldų ir ant jų eksponuojamų stiklo vazų matomos stilistinės sąšaukos.

            XX a. aštuntajame - devintajame dešimtmetyje Lietuvoje taikomosios dailės studijas baigę menininkai ženkliai papildė dailės kombinatų ar gamyklų darbuotojų gretas. Jų dėka pramonės srityje pradėjo ryškėti nauji meninės kaitos bruožai, susiję su kūrinių standartiškumu, tiražavimu, o, kita vertus, - meninio vaizdo profesionalėjimu, dekoro ir formų modernėjimu. Palaipsniui šis procesas atėjo ir į lietuviškuosius stiklo fabrikus, veikusius Vilniuje, Panevėžyje ir, kaip žinia, Kaune, Aleksote. Taigi šioje parodoje ir matome šį  istorinį etapą atspindinčių kūrinių kolekciją.

Parodos kuratorės: Valda Verikaitė, Raimonda Kogelytė

Baldų ekspozicija: Dainius Lanauskas

Ekskursijos parodoje Prieš vakar. Išnarplioti:

Spalio 19 d. 18 val.  Ekskursija su Emilija Strazdiene.

Spalio 26 d. 18 val.  Ekskursija su Dainiumi Lanausku.

Lapkričio 02 d. 18 val.  Ekskursija su Raimonda Kogelyte.

 

Edukacinė programa parodoje, Prieš vakar. Išnarplioti:

Spalio 11 d. (trečiadienį) 15 val.

Spalio 22 d. (sekmadienį) 14 val.

Spalio 24 d. (antradienį) 15 val.

bottom of page